General Conditions of Purchase

Below: the general conditions of purchase and the order:

  Ogólne Warunki Zakupów Inwestycyjnych i Usług realizowanych na terenie ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o.

  Ogólne Warunki Zakupu Materiałów i Usług ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o.

  Warunki odbioru towaru

  Purchase order template

  Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy - AMSG

  dokumenty obowiązujące do 29.02.2020.zip