Certyfikaty

 

 

Uprawnienia ArcelorMittal Service Group Spółka z o.o.:

 

 Poświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkolenia spawaczy

 Poświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego do egzaminowania spawaczy

 Atest Instytutu Spawalnictwa do szkolenia i egzaminowania spawaczy