Historia

Historia firmy sięga aż 1975 roku, kiedy to powstał Zakład Remontowy w Hucie Katowice realizujący zadania produkcji i regeneracji części zamiennych na potrzeby macierzystej huty. Późniejsze restrukturyzacje Huty Katowice spowodowały między innymi wydzielenie z jej struktur samodzielnych podmiotów gospodarczych (lata 1997 - 2000) działających przede wszystkim na rynku huty, ale obsługujących również rynki zewnętrzne.

ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. jest podmiotem gospodarczym powstałym po reorganizacji i restrukturyzacji spółek z obszaru produkcji części zamiennych, remontów i utrzymania ruchu, działających w latach 2000 - 2006 w grupie Polskich Hut Stali, a po przekształceniach własnościowych w grupie ArcelorMittal w Polsce.


W latach 2006 - 2012 ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. podlegała dalszym reorganizacjom i restrukturyzacjom, efektem których jest obecny kształt jako podmiotu specjalizującego się w produkcji i regeneracji części zamiennych dla branży hutniczej.

Stan zatrudnienia w ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. na dzień 1 czerwca 2015 r. wynosił 341 pracowników. Firma zajmuje hale produkcyjne o powierzchni ponad 40 tys. m2 oraz posiada liczny park maszynowy, w tym ponad 100 różnego typu obrabiarek.Huta Katowice