Ład korporacyjny

Warunkiem koniecznym dla rozwoju firmy jest przejrzystość postępowania oraz przestrzeganie wysokich standardów i stosowanie najlepszych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego. Naszym zdaniem, dobre praktyki biznesowe warunkują sukcesy ekonomiczne osiągane w dłuższej perspektywie. Chcąc utrzymać naszą reputację w zakresie dotrzymywania wysokich standardów etycznych i zasad ładu korporacyjnego, wdrożyliśmy Program Zgodności obowiązujący w Grupie ArcelorMittal.

 

Program zgodności

Na politykę zgodności składają się następujące elementy:


Zgodnie z postanowieniami Programu Zgodności, każdy pracownik jest przeszkolony w zakresie Kodeksu Etyki Biznesu i Polityki Praw Człowieka. Wybrane grupy pracowników są zaznajomieni z pozostałymi częściami składowymi Programu Zgodności.