Ogólne warunki zakupu

Poniżej zamieszczone są ogólne warunki zakupu oraz zamówienie:

  Ogólne Warunki Zakupów Inwestycyjnych i Usług realizowanych na terenie ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o.

  Ogólne Warunki Zakupu Materiałów i Usług ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o.

  Warunki odbioru towaru

  Wzór zamówienia

  Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy - AMSG

  dokumenty obowiązujące do 29.02.2020.zip