Plan połączenia

W związku z planowanym połączeniem spółki ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Spółka Przejmująca) ze spółką ArcelorMittal Service Group sp. z o.o. z  siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Spółka Przejmowana) poniżej przedstawiamy Plan połączenia Spółek uzgodniony w dniu 18 października 2021 roku:


Plan połączenia spółek

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4