Staże i praktyki

Spółka zainteresowana jest stałą współpracą ze szkołami zawodowymi jak i uczelniami wyższymi w zakresie organizowania zawodowych praktyk uczniowskich, studenckich, praktyk absolwenckich, staży.

Oferujemy:


Praktyki można odbywać również bez skierowania ze szkoły czy uczelni, wystarczy wystąpić do Zarządu Spółki o umożliwienie odbycia stażu czy praktyki.

Każdy absolwent po zakończeniu praktyki otrzyma zaświadczenie o odbyciu praktyki i zakres zdobytej wiedzy.

Praktyki z reguły są bezpłatną formą uzyskania doświadczenia zawodowego. Szansę na wynagrodzenie zwiększa podjęcie stażu po zakończeniu nauki (staż absolwencki) lub w trakcie trwania nauki (staż studencki).

Chętnych prosimy o przesłanie podania, wniosku o odbycie praktyki, stażu na adres mailowy:

Teodora Pater

T +48 32 7956 126

Teodora.Pater@arcelormittal.com