Uczestniczymy w poważnej inwestycji polskiej elektrowni TAURON

Początek Nowego Roku 2017 okazał się bardzo korzystny dla naszych kolegów z ArcelorMittal Service Group. Razem z czeską jednostką ArcelorMittal Engineering Products Ostrava uzyskali oni zamówienie o wartości prawie 5 milionów złotych na wyprodukowanie dwóch sztuk wywrotnic wagonowych.

 

Przetarg na to zamówienie ogłosiła polska spółka maszynowa pod koniec października ubiegłego roku. Poprzedziło je już znacznie wcześniej rozpoczęte postępowanie przetargowe na wykonanie ważnej, strategicznej inwestycji w polskiej elektrowni TAURON Power Plant Jaworzno III, dotyczącej zewnętrznego nawęglania. W tym przetargu zwyciężyło konsorcjum trzech firm, do których zalicza się właśnie nasz partner handlowy. W dalszych staraniach o uzyskanie zlecenia na wykonanie jednej z części tej inwestycji, czyli wywrotnic wagonowych, grupa BDE Workshops, do której zalicza się i nasza spółka AMSG, musiała konkurować z trzema innymi oferentami.

„Nasza grupa w stosunku do firm konkurencyjnych miała między innymi i tę zaletę, że z naszym partnerem handlowym utrzymuje bardzo ścisłe i długotrwałe kontakty, oparte również na bezproblemowych dostawach przez cały czas trwania tej współpracy“, wyjaśnia menedżer handlowy BDE Workshops, Adam Korczyński. Za tą współpracą kryje się historia, która rozpoczęła się prawie przed dwudziestu laty. Właśnie wtedy dzięki Polsko-Szwedzkiej Izbie Gospodarczej nawiązali ze sobą kontakty ludzie stojący na czele obu spółek. Oficjalna współpraca rozpoczęła się jednak dopiero w roku 2014, kiedy to ku obopólnemu zadowoleniu uczestniczyliśmy w wykonaniu i dostawie ładowarki portalowej.

Starania o uzyskanie zamówienia na wywrotnice wagonowe rozpoczęły się na początku roku 2016. Od tej chwili odbyło się wiele osobistych spotkań, na których były prezentowane projekty referencyjne, między innymi i niedawno zrealizowane z sukcesem zamówienie na takie samo urządzenie, tylko dla innego polskiego klienta. „Dobre stosunki, doświadczenie techniczne, a przede wszystkim najlepsza oferta, jest tym, co przyczyniło się do naszego końcowego zwycięstwa. Od połowy stycznia rozpoczął się dla nas czas realizacji, kiedy to musimy wykonać te wywrotnice wagonowe, zabezpieczyć je farbą antykorozyjną i przygotować do dalszego montażu w elektrowni Jaworzno. To wszystko oczywiście w terminie ustalonym w umowie,“ podsumowuje pan Korczyński.

„Wysoko sobie cenię pracę naszych menedżerów handlowych, którzy budują długotrwałe stosunki z klientami, odznaczające się odpowiednim potencjałem. To przedsięwzięcie jest też wynikiem ciężkiej pracy obu jednostek z grupy BDE Workshops, gdzie projektuje się wykonanie kluczowych komponentów tak, abyśmy nie tylko dotrzymali ten najkrótszy czas realizacji spośród konkurencji, ale i wyprzedzili oczekiwania klienta,“ dodaje Daniel Doležal, menedżer d/s sprzedaży i marketingu grupy BDE Workshops.

W przypadku udanej realizacji zlecenia kierownictwo naszego partnera jest gotowe do zaoferowania realizacji następnych projektów dotyczących tej inwestycji.Ondřej Doležel

ondrej.dolezel@arcelormittal.comWywrotnica wagonów