Wsparcie w ramach strategicznych inwestycji

ArcelorMittal BD East Workshops mają swój wkład w strategiczną inwestycję w ArcelorMittal Belval poprzez dostawę ok. 160 ton obrobionego materiału, który posłużył do remontu Walcowni Nr. 2 w ArcelorMittal Belval.

Projekt ten jest częścią strategicznej inwestycji w Walcowni Nr.2 w Belval. Luksemburg planował rozwój obszaru serwisowania grodzic. Części wyprodukowane przez ArcelorMittal BD East Workshops stanowiły głównie nowe płyty samotoku oraz prowadnice samotoku Walcowni. Projekt obejmował również nowy wóz do centrum serwisowania grodzic.

 

“Ogromnie nas cieszy, że wśród dostawców w ramach projektu remontu Walcowni Nr.2 są nasze własne warsztaty funkcjonujące w ramach BD East. Dotrzymanie terminów dostaw, jakość produkcji jak również komunikacja w zespole stanowią wzór do naśladowania.” skomentował Roland Bastian, Prezes ArcelorMittal Belval.


Jak deklaruje Prezes ArcelorMittal Europe BD East Workshops, Abdel Mekki, “ Zamówienie zostało złożone w ArcelorMittal Service Group z siedzibą w Polsce, następnie przystąpiono do planowania i przeprowadzenia działań produkcyjnych wraz z siostrzanym warsztatem ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, który znajduje się po Czeskiej stronie granicy, godzinę drogi z Dąbrowy Górniczej. Daje to obu warsztatom możliwość zwiększenia ich potencjału i zapewnienie terminowej dostawy do ArcelorMittal Belval”.

 

Wszystkie wyprodukowane elementy były dostarczone zgodnie z terminami zawartymi w umowie, co umożliwiło terminowe dokończenie planowanych prac w ramach postoju Walcowni Nr. 2.

“Ten sukces to wynik pracy zespołowej warsztatu pod kierownictwem Jerzego Foita (AMSG), Václava Kubiczka (AMEPO) oraz wszystkich zaangażowanych pracowników: technologów, spawaczy oraz operatorów maszyn„ podsumował Abdel Mekki.

 

Na ArcelorMittal Europe BD East Workshops składają się dwa warsztaty, oba w 100% są spółkami zależnymi ArcelorMittal w segmencie Europy Wschodniej i są to - ArcelorMittal Service Group (AMSG) z siedzibą w Polsce oraz ArcelorMittal Engineering Products Ostrava (AMEPO) w Republice Czeskiej. Oba warsztaty mają za sobą ponad 40-letnią tradycję w realizacji najwyższej, jakości projektów oraz dostaw produktów dla przemysłu hutniczego oraz powiązanych branż na terenie całej Europy.  Główne obszary działalności to produkcja warsztatowa, odlewnia, naprawy silników elektrycznych, przekładni, wytaczanie cylindrów, obróbka cieplna, szynowe zestawy kołowe. Działalność produkcyjna warsztatów skupia się głównie na regeneracji, projektowaniu i prefabrykacji części maszyn, konstrukcji stalowych, obróbce mechanicznej oraz dostawach elementów linii produkcyjnych, cylindrów roboczych, odlewów, zestawów kołowych oraz osi.Rolling Mill